Kia Maia Aku Whakamiha : Kids Mini Gratitude Journal

Maori / Te Reo

Ka t?mata i a koe... Panonihia ? whakaaro. Panonihia t? tirohanaga atu. Panonihia t? tauoranga. E t?mata ai t? whakawhetai m? te tuhi i te pukapuka nei i rangi. E ai ki ng? rangahau, m? t?nei e piki ai t? wairua, t? m?tau, t? hauora, otir?, e harikoa ake koe. N?wai, n?wai e p?n? ana koe ka whakatutuki i ng? mea katoa. It starts with you... Change Your Thoughts. Change Your Perspective. Change Your Life. Start practising gratitude by using this journal each day. Research has shown that it can not only make you feel good but it makes you smarter, healthier and happier. Over time you will feel that anything is possible. This soft cover 57? journal with 110 pages, is perfect for your child aged from around 6 years + 


Product Information

General Fields

  • : 9780473407773
  • : Me Incorporated
  • : Me Incorporated
  • : books